Share on:   


ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА
Адреса: Цане Кузманоски 1, Прилеп
Телефон / Факс: +389 48 421 450; 435 211, +389 48 434 843
E-mail: centrala@pripiv.mk;'mateski@pripiv.com.mk'
Интернет страница: www.prilepskapivarnica.com.mk
Дејност: Производство на пиво и сокови
Големина: Голема