Share on:   


ИВОНА-П
Адреса: Индустриска зона, с.Василево, Василево
Телефон / Факс: ++389 70 214 041, +389 34 331 820, +389(0)34 331 820
E-mail: info@ivona.com.mk
Интернет страница: ivona.com.mk
Дејност: Производство на предмети за санитарни и тоалетни потреби за домаќинствата
Големина: Мала