Share on:   


АДИНГ
Адреса: Новоселски пат бб, Скопје
Телефон / Факс: +389 (0)2 2034 800, +389 (0)2 2036 762
E-mail: ading@ading.com.mk
Интернет страница: www.ading.com.mk
Дејност: Производство на адитиви и други хемиски производи наменети за градежна индустрија
Големина: Средна