Share on:   


РАДЕ КОНЧАР ТЕП
Адреса: 3-та Македонска бригада 52, Скопје
Телефон / Факс: +389(0)2 2463 481; 2402 482, +389 (0)2-2462-420
E-mail: gantevski@koncar.com.mk; info@koncar.com.mk
Интернет страница: www.koncar.com.mk
Дејност: Производство на трансформатори и електрични постројки,електрични ормани ормани и метална галантерија Произведува: • дистрибутивни маслени трансформатори до 1000 kVA • индустриски и дистрибутивни трафостаници • СН и НН склопни блокови • командни табли • приклучни и мерно-разводни метални ормари за разни амени • стартери за мотори
Големина: Средна