Share on:   


МЕБЕЛ ВИ
Адреса: Марксова 23, Виница
Телефон / Факс: +389(0)33 362 511, 360 180, +389 78 500 200, +389(0)33 364 911
E-mail: info@mebel-vi.com
Интернет страница: www.mebel-vi.com
Дејност: Производство и продажба на корпусен и тапациран мебел.
Големина: Средна