Share on:   


Бестфуд ТИ
Адреса: Индустриска бб, Радовиш
Телефон / Факс: +389(0)32 650 231; ++ 389 70 319454;, +389(0)32 650 231
E-mail: sales@ti.com.mk
Интернет страница: www.bestfood.mk
Дејност: Друга преработка и конзервирање на овошје и зеленчук
Големина: Средна