Share on:   


КОМФИ АНГЕЛ
Адреса: Александар Македонски 1г/13, Прилеп
Телефон / Факс: +389(0)48 432 553, +389(0)48 424 553 лок.213
E-mail: info@comfy-angel.com.mk; irena@comfy-angel.com.mk
Интернет страница: www.comfy-angel.com
Дејност: Постелнина,перници Мешовит капитал од Велика Британија и Македонија
Големина: Голема