Share on:   


БИМ АД
Адреса: Железничка 164 Св.Николе, Максим Горки 25 лок 1- сут. Скопје, Свети Николе
Телефон / Факс: +389 (0)32 455 190; 455 377; 455 177, 02 3133 431, +389 (0)32 455 478
E-mail: bim@t-home.mk; bobi@bim.com.mk;
Интернет страница: www.bim.com.mk
Дејност: Производство на битуменски хидроизолациони материјали, производство на битуменски материјали за модернизација на патишта - Продажба на свои производи и вградување на истите, продажба на трговска стока
Големина: Средна