Share on:   


ЛТХ ЛЕАРНИЦА
Адреса: 15 Корпус 89, Охрид
Телефон / Факс: +389(0)46 204 400, +389(0)46 204 444
E-mail: info.mk@lthcastings.com
Интернет страница: www.lthcasting.com
Дејност: Алуминиумски одливци, делови за моторни возила Алуминиумски одливци делови за компресор за ладилни направи Алуминиумски одливци наменети за електроиндустријата
Големина: Средна