Share on:   


ПИ КРИСТАЛ 1923 (БЛАГОЈ ЃОРЕВ)
Адреса: Алексо Демниевски - Бауман бр. 18, Велес
Телефон / Факс: +389(0)43 233 855, +389(0)43 235 092
E-mail: contact@kristal.com.mk
Интернет страница: www.kristal.com.mk
Дејност:
Големина: Средна