Share on:   


ГРИНАГРО
Адреса: Ул.Индустриска 1а Градско Бул.Јане Сандански 78/1-4, Скопје
Телефон / Факс: +389 2 2450 956, +389 2 2450 382
E-mail: vane@greenagro.mk;info@greenagro.mk;tanya@greenagro.mk
Интернет страница:
Дејност: Гринагро произведува дополнителни и готови крмни смески како и премикси за животни одгледувани на фарма. (Живина, Свињи, Крави)
Големина: Мала