Share on:   


КАЗ ГРУП
Адреса: ул 24 бр. 29 Индустриска зона Илинден, Скопје
Телефон / Факс: + 389 2 55 14 333, ++ 389 70 338 280;, + 389 2 2614 146
E-mail: contact@kazgroup.com.mk; katerina@kazgroup.com.mk;
Интернет страница: www.kazgroup.com.mk
Дејност: Општи машински работи
Големина: Средна