Share on:   


ИЛИНО ПРОМЕТ
Адреса: ул. 16-та Македонска бригада бр.18, Скопје
Телефон / Факс: ++389 76 456 767,
E-mail: blagojilino@yahoo.com
Интернет страница:
Дејност: Пилење и стружење на дрво
Големина: Мала