Share on:   


Руен-Инокс Автомобиле
Адреса: ул.Теодосија Паунов бр.32, 2300 Кочани
Телефон / Факс: +389 33 270 960; 070 213 024,
E-mail: ruen@ruen.mk
Интернет страница: www.ruen.mk
Дејност: Производство на автомобилски резервни делови: спојки (покривка за спојката, погон на диск и лежиште за ослободување), за патнички автомобили, камиони, автобуси и трактори.
Големина: Средна