Share on:   


ПРИМА ВИСТА
Адреса: Индустриска бб, Виница
Телефон / Факс: ++389 78 364 178,
E-mail: stole@primavista.mk
Интернет страница:
Дејност: Производство на друга горна облека
Големина: Мала