Share on:   


АНТХУРА МК
Адреса: ул. Оризова, бр.15, Кочани
Телефон / Факс: 033 44 44 55,
E-mail: info@anthura-mk.com
Интернет страница: www.anthura-mk.com
Дејност: одгледување на саден материјал
Големина: Голема