Share on:   


НЈСК ХОЛДИНГ
Адреса: Улица 112 бр.217 Ќојлија Петровец, Скопје
Телефон / Факс: +389 (0)2 2747 576,
E-mail: info@nyskholdings.com
Интернет страница: www.nyskholdings.com
Дејност: -
Големина: Средна