Share on:   


АЛТЕРА ФУД
Адреса: Ул. Индустриска бр. 2, Гевгелија
Телефон / Факс: ++389 70 393 025,
E-mail: irina_zaneva@yahoo.com
Интернет страница:
Дејност: -
Големина: Мала