Share on:   


БКС Компани
Адреса: 4ти Јули бр. 35, Скопје
Телефон / Факс: + 389 78 28 28 45,
E-mail: sanja.simonovska@bks-company.com
Интернет страница: www.bks-company.com
Дејност: Трговија на суровини и адитиви за индустриска употреба во кондиторска и хемсика индустрија
Големина: Мала