Share on:   


Оризарство Транс
Адреса: Ул. АСНОМ 11, Чешиново
Телефон / Факс: ++ 389 70 309 783,
E-mail: orizarstvotrans@gmail.com
Интернет страница:
Дејност: Товрен и патен сообраќај
Големина: Мала