Share on:   


ДОМО СОФА
Адреса: Јадранска Магистрала 47, Скопје
Телефон / Факс: ++ 389 70 365 545,
E-mail: kire@domosofa.com
Интернет страница:
Дејност: Производство на канцелариски мебел и мебел за продавници
Големина: Мала