Share on:   


ВРАШТИЧАНКА
Адреса: Ул. Вардарска 60, Радовиш
Телефон / Факс: ++ 389 78 403090,
E-mail: info@vrasticanka.com
Интернет страница: www.vrasticanka.com
Дејност: Фабрика за производство на предива и конци за шиење и плетење
Големина: Мала