Share on:   


РОЛОКРАФТ
Адреса: Јадранска Магистрала, Момин Поток бб, Скопје
Телефон / Факс: ++389 2 3091 595,
E-mail: rolokraft1@gmail.com
Интернет страница: www.rolokraft.com.mk
Дејност: Производство на материјали за пакување
Големина: Мала