Share on:   


БРАКО
Адреса: Раштански пат бр 2, Велес
Телефон / Факс: +389(0)43 231 607, 212 566, 212 560, +389(0)43 232 534
E-mail: sales@brako.com.mk; vlade@brako.com.mk; orce@brako.com.mk; hr@brako.com.mk; koco@brako.com.mk
Интернет страница: www.brako.com.mk
Дејност: Производство на медицинска, опрема на жица и жичани происводи ,производството на системи на транспортни ленти во рударската и прехранбената индустрија Tоварни приколки, Машини за чистење јавни површини и објекти на дизел, Дополнителна опрема за виљушкари, Куќишта за турбини, Утоварни рампи, Медицинска опрема за болници и амбуланти, Контејнери, Антенски столбови, Ајродромски колички
Големина: Голема