Share on:   


ЛЕОВ КОМПАНИ ДООЕЛ
Адреса: Васа Кошулчева 45а, Велес
Телефон / Факс: +389(0)43 231 868, +389(0)43 231 530
E-mail: info@leov.com.mk; zleov@leov.com.mk; arsovski@leov.com.mk
Интернет страница: www.leov.com.mk
Дејност: Електричните бојлери се произведуваат од 5 литри до 150 литри, со сертификат , вертикални, хоризонтални, или комбинирани со конекција за на други грејни системи, соларни панели. ЕЛЕКТРИЧНИ БОЈЛЕРИ 5/10 L ЕЛЕКТРИЧНИ БОЈЛЕРИ 30/40/50/60/80/100/120/150/180 L КОМБИНИРАНИ БОЈЛЕРИ 50/60/80/100/120/150/180 L ХОРИЗОНТАЛНИ ЕЛЕКТРИЧНИ БОЈЛЕРИ 40/50/60/80/100/120/150/180 L СОЛАРНИ КОЛЕКТОРИ
Големина: Средна