Share on:   


ТЕХНОАЛАТ- КОМЕРЦ
Адреса: Маршал Тито 124,, Гевгелија
Телефон / Факс: +389 34 211-985, +389 78 242 111, +389(0)34 211 985
E-mail: desanka.alcinova@hinaproducts.mk
Интернет страница:
Дејност: Конзервирање на овошје и зеленчук, мелничко пекарски производи
Големина: Средна