Share on:   


ВОРИ ЈОРДАНКА ДООЕЛ
Адреса: Вардарски Рид 26, Гевгелија
Телефон / Факс: +389(0)34 550 260; 075 404 339; 075 404 338,
E-mail: vori@vori.com.mk
Интернет страница: www.vori.com.mk
Дејност: -
Големина: Средна