Share on:   


АЛАЈАНС УАН МАКЕДОНИЈА
Адреса: Западен булевар бр.105, Кавадарци
Телефон / Факс: +389(0)43 414 599, +389(0)43 414 605
E-mail: bdeskoska@aointl.com
Интернет страница: www.aointl.com
Дејност: Откуп и преработка на суров тутун во лист
Големина: Голема