Share on:   

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ'

Поставете прашање?

Контакт податоци

Клуб на извозници
ул. Димитрие Чуповски бр.13,
1000 Скопје

exporters@mchamber.mk

https://exporters.mchamber.mk

Ваше име и презиме 

E-mail  

Наслов на пораката 

Пораката 


ПРИБИРАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИ
Личните податоци, доброволно поднесени од ваша страна: име и презиме и е - mail , се прибираат и употребуваат со цел да се исполнат Вашите барања проследени во порака, вашиот коментар или информација.
Овие информации ќе се користат единствено за цел исполнување на вашите барања.
Личните податоци ќе бидат чувани во форма што овозможува идентификација на субјектот на личните податоци, не подолго од што е потребно да се исполнат целите поради кои податоците се собрани за натамошна обработка, по што истите се бришат и уништуваат.